При реализацията на IP пренос, при нас възниква проблем при отпадането на този пренос. Бихме желали да дублираме IP преноса– при отпадане на преноса да се активира резервен(например мобилен оператор). Може ли да ни предложите някакво решение?

Доколкото разбирам, Вие използвате някакви конвертори RS232 – IP пренос. Реализирайки вече на няколко места национален пренос, ние използваме специализирани рутери (цената им е около 120 лв), в които сме написали малка програма. Те позволяват при отпадане на преноса да търсят сами алтернативен пренос (резервен провайдер), като е зададено тегловно съотношение, кой от пътищата да се използва. В такава ситуация, автоматично се преминава на втория провайдер, (във Вашия случай мобилен оператор), но се следи на всеки 30 сек. за възстановен основен маршрут и ако това е налице, се връща към него. Естествено, ако и двата преноса липсват, се минава на радио, като се предава директно до терминалите по колите.

Видяхме в сайта Ви изделието- „Охранителен терминал„. Интересува ни, дали е възможно да се правят справки за минали периоди от време? Нашата система е разгърната на две честоти предаватели/ретранслатори– какво може да се направи в този случай?

Терминалът е двувходов, но в него е вграден само един радиоприемник. За да се приемат събития от втори радиоканал е необходимо да се използва още един приемник, монтиран в колата на патрула. Колкото да справките– има вграден енергонезависим буфер от 10 000 събития, всяко с часа на приемане, канала по който е приет, брой думи, от кой ретранслатор е прието събитието. Пазят се също така и служебните събития, „Забит радиоканал”, време на потвърждаване от патрула, нисък/възстановен акумулатор и др.