Създаване и функциониране на фирма “Телетех” ООД


Фирма “Телетех” ООД е основана през 1991 година от четирима съдружници, специалисти в радиотехниката, съобщителната и комуникационната техника. На този етап фирмата се състои от дванадесет специалисти в радиокомуникационната техника, програмисти, координатори на производство, инженери, техници и други. Фирмата разполага със съвременна измервателна и радиоапаратура за развойна и производствена дейност. “Телетех” се специализира в областта на цифровите радиосистеми с широк обхват на действие- предаване на данни по радиоканал на големи разстояния. Ние имаме богат многогодишен опит в областта на ридиокомуникациите и обезпечаваме разработка на апаратура с отчитане на изискванията и потребностите на пазара.

Основни дейности на фирма “Телетех” ООД


Основни дейности на фирмата са разработка, внедряване, производство, реализация, монтаж и подръжка на високотехнологични централни съоръжения за охрана, радиоохранително и GSM оборудване, комуникационно оборудване, охранителна техника и други. В подкрепа на основните стратегически направления на фирмата, се следят основните бързопроменящи се нови технологии и направления в развитието на сигнално охранителната техника. Като резултат на това изделията на фирмата заемат върхови позиции на охранителния пазар, защота нашата основна цел е постигане на високо качество и надежност на продукцията.

Референции на фирмата


За последните няколко години фирма “Телетех” ООД се утвърди на българския пазар като сериозен производител и доставчик на висококачествена и надеждна охранителната техника и сериозен партньор при решаване на технически проблеми, при което много клиенти ни гласуваха доверие при проектиране и изграждане на цялости охранителни системи в национален и регионален мащаб:

• “АСО Пирели” ЕООД;
• “Аркус-Сигурност”;
• “БОДУ” ООД;
• “Алфа 2000”;
• “ТИМ” ЕООД;
• “Секюрити Холдинг”
• и други.

Фирма “Телетех” е производител на ново поколение централни охранителни съоръжения, което открива допълнителни възможности при управление на системата за охрана и е в състояние да задоволи високите изисквания на най-широк кръг от потребители. Надежни партньори на фирмата са държавни и частни компании, монтажни и проектански организации, строителни компании и други. Фирмата се състои от екип от специалисти с богат и многогодишен опит.