View Teletech Ltd in a larger map

Адрес: София 1784,бул.”Цариградско шосе” №133, БИЦ-ИЗОТ, офис 603
Tел.: (02) 971 82 84, (02) 80 90 492;
GSM: 0894 727728
E-mail: teletech@tea.bg
Интернет страница: www.teletech.bg

За въпроси и връзка с нас попълнете формата: